söndag 30 juni 2013

Flitens lampa lyser hemma hos mig :)

Rensar garderoberna :) Sååå mkt kläder som jag aldrig använder, känns detta igen? ;)
Detta lägger jag nu ut på Tradera, så kika gärna in på min auktioner & fynda :) Har även en hel del handgjorda (egentillverkade) betongalster till ett mycket bra pris där :)
Kika in på: 
http://www.tradera.com/auktioner/Tinaki


 

Maktlöshet i kampen mot droger

I förra inlägget såg ni tidningsartiklar angående det HVB-hem som jag är föreståndare på. HVB-hem är ett boende för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sin familj. Ibland kallas det behandlingshem.

Vi arbetar med pojkar och flickor i åldern 13-20 år. Anledningen till att de placerats hos oss är av olika anledningar, men till exempel begynnande missbruk, drogproblematik samt begynnande kriminalitet. Även skol-, relationsproblem, sociala problem (psykosociala problem).

I vår kommun, såsom de flesta andra kommuner i Sverige, finns det ett utbrett problem med droger bland ungdomar (även vuxna såklart). Det är i tidigt ålder de unga provar droger den första gången och det är mycket lätt för dem att få tag i droger såsom hasch, marijuana & spice.

När vi arbetar med dessa problem vill vi såklart försvåra för den unge att få tag i droger, men detta är inte alltid helt lätt, då lagen påvisar kroppslig integritet och rörelsefrihet i regeringsformens  2 kap bland annat i 6§ och 20§. 

2 kap 6§ Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408). 
(källa: https://lagen.nu/1974:152)

2 kap 20§ Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24§§ begränsas genom lag:  2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §). 
(källa: https://lagen.nu/1974:152)

Hur kan vi jobba mot att våra ungdomar inte använder sig av droger?

Kolla in "Skolelevers drogvanor 2012"
      http://www.can.se/PageFiles/3855/Skolelevers%20drogvanor%202012_ink%20bil.pdf?epslanguage=svlördag 29 juni 2013

Pressens förmåga att förvrida verkligheten


Ibland förundras man över pressens förmåga att förvrida, förstora & förvärra verkligheten ...