söndag 12 februari 2012

Vad är ADHD?

ADHD- betyder: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.
Detta innebär att man har problem med uppmärksamhet,aktivitet och impulsivitet.
Det finns flera förklaringar, t ex: uppmärksamhetsbrist med överaktivitet.
Det finns tre olika typer av ADHD:

1. ADHD, dominerad av uppmärksamhetsbrist.
2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll.
3. ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och impulsstyrning.

ADHD är en medfödd beteendestörning med biologiska orsaker. Det kan vara ärftligt eller kan uppkomma vid syrebrist vid förlossning. Det är vanligare bland pojkar och i Sverige har ca 5% av alla barn ADHD. Personer med ADHD har en lägre aktivitet i hjärnan än normalt, av de båda signalsubstanserna noradrenalin och dopamin.
Dessa reglerar vakenhet och tillfredsställelsen. Hos ADHD- människor kompenserar hjärnan den låga aktiviteten av dessa två, med att utsöndra adrenalin. Mycket adrenalin gör att man känner sig rastlös och får svårt att sitta still. ADHD- människor behöver utöva sina intressen i ett tempo, där omgivningen inte hinner med, i ett högt tempo!

Vuxna med adhd orkar ofta inte dölja sina svårigheter om de har dolt dem hela sin barndom. Det tar helt enkelt för mycket kraft. Då får de istället när de blir vuxna
andra sjukdomar som ångest då man blir jätteorolig för allting och depression då man blir ledsen och får svårt att orka göra saker. De kanske också börjar att missbruka alkohol eller narkotika. De kan också ha svårt för att sova.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar